Home>Xixian

Xixian New Area

(xixianxinqu.gov.cn) 2016-09-27 Print Mail Share

Departments

Social Affairs Administration Bureau

Deputy Chief: Li Fengyan

Economic Development Bureau

Chief: Ye Hongqing

Tel: 029-33186060

Fax: 029-33186061

Bureau of Finance

Chief: Yang Zhihui

Tel: 029-33186180

Fax: 029-33186141

Information Center

Director: Shen Ke

Tel: 029-33186083

Fax: 029-33186085

Land Reserve Center

Director: Ma Zhongping

Tel: 029-33186123

Fax: 029-33186120

Administrative Committee Office

Director: Qin Jicheng

Tel: 029-33186000

Fax: 029-33186111

Bureau of Supervision and Auditing

Deputy Chief: Zhan Ting

Tel: 029-33186303

Fax: 029-33186302

Office of Party Working Committee

Director: Bo Lei

Tel: 029-33186000

Fax: 029-33186111

Construction and Environmental Protection Bureau

Director: Lei Minghao

Tel: 029-33186053

Fax: 029-33186053

Planning Bureau

Director: Liu Gongyi

Tel: 029-33186170

Fax: 029-33186170